ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียมมัธยม Shinil จากสาธารณรัฐเกาหลี

23 ก.ค. 2555

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ  Mr. Byungchul Shin รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 32 คน จากโรงเรียนมัธยม Shinil สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับนักศึกษาชาวเกาหลี ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยคณะนักเรียนจากเกาหลี ได้เข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศของกิจกรรมการรับน้องที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย