บช.ปส. MOU สสอท. “ร่วมมือ ร่วมคิด ปลุกจิต นักศึกษา ไม่ติดยา”

21 ก.ค. 2555

         พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ดร.บัญชา เกิดมณี นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ White Campus “ร่วมมือ ร่วมคิด ปลุกจิต นักศึกษา ไม่ติดยา” ระหว่าง พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กับ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เพื่อร่วมมือปลุกจิตสำนึกและร่วมรณรงค์ต่อต้านสารสิ่งเสพติดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 63 สถาบันที่จะเป็นโครงการนำร่องในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรหมนอก กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

         ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.พนม ปีย์เจริญ ร่วมเสวนาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมคิด ปลุกจิต นักศึกษา ไม่ติดยา” ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังในครั้งนี้ด้วย