เยี่ยมผู้นำชุมชน ความร่วมมือกิจกรรมศรีปทุม

12 ก.ค. 2555

         อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ และ อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำชุมชน คุณไพบูลย์ จันทร ประธานชุมชนพหลโยธิน 46 และคุณขวัญแก้ว บุญมี ประธานชุมชนวัดบางบัว มอบกระเช้าของขวัญเพื่อชี้แจงความเข้าใจในกิจกรรมของนักศึกษาและความร่วมมือในการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด ที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ชุมชนย่านบางบัว เขตบางเขน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา