กำหนดการ การจัดงานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2555

4 ก.ค. 2555

กำหนดการ

การจัดงานวันรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์  ประจำปี 2555

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 

08.09 น.              สักการะ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

                          - พิธีบูชาพระพุทธมหาปัญญามุนี  อภิปูชนีย์ศรีปทุม  พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย 

                            ณ บริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

                          - พิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกพระธาตุ

                            ณ บริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์

                          - พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่

                            ณ บริเวณศาลพระภูมิ ฝั่งประตูทางออกมหาวิทยาลัย และสนามหญ้าด้านข้างศาลพระภูมิ

                          - พิธีถวายสักการะพระวิษณุกรรม

                            ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์

09.00 น.              พิธีวันรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ประจำปี 2555

                          ณ บริเวณชั้น G โซน A อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                          - พิธีวางพวงมาลัย วันรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์

                          - พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (ศิษย์เก่า และบุคลากร)

                          - พิธีมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา

                          - พิธีรับมอบเงินบริจาค มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข  พุคยาภรณ์)

                          - ถ่ายภาพผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ และผู้ร่วมพิธีฯ

10.45 น.              พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และ ถวายภัตตาหารเพล

                          เพื่ออุทิศแด่ ดร.สุข พุคยาภรณ์

                          ณ บริเวณชั้น G โซน A  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                          นักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ต้นแบบการทำดีศรีปทุม”

                          โดยวิทยากร:  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.จันทร์  ชุ่มเมืองปัก)

                          ณ ห้อง Theatre ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 12.00 น.             เสร็จสิ้นการจัดงานวันรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์

 

**********************