“ลงนามความร่วมมือกับ Xi’an University of Arts and Science”

27 มิ.ย. 2555

ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Professor Dr. Xu Kewei อธิการบดี Xi’an University of Arts and Science (XUAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดโครงการ The Collaboration Development Program between Xi’an University of Arts and Science and Sripatum University โดยให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการฝึกสอน (Chinese Language Practice Teaching Base) ให้แก่นักศึกษาจาก XUAS ร่วมกับเครือโรงเรียนไทยเทคและได้มีการเจรจาการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและโครงการทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องBoard Room ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม