“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา”

27 มิ.ย. 2555

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555”  พร้อมรับโอวาทจากดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ผู้สอน และนักศึกษารุ่นพี่ที่มาชี้แนะแนวทางในการศึกษา ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง  ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร1)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน