ออกบูธงานคอมมาร์ท

21 มิ.ย. 2555

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมออกบูธแนะนำการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2555 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับปริญญาเอก รวม 13 หลักสูตร  ในงาน Commart Next GEN 2012 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์