รับขวัญนศ.ใหม่

20 มิ.ย. 2555

 ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ และเป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับน้องใหม่บ้านสีฟ้า ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน