โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

19 มิ.ย. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือร่วมกับคุณเฉลิม ปุณโณทก กรรมการบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสากรรมซอฟต์แวร์ ณ ห้องบอร์ดรูม ม.ศรีปทุม บางเขน โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางด้านซอฟต์แวร์เข้าร่วมงานจำนวนมาก