ม.ศรีปทุม เปิดบ้านรับน้องใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท – ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2555

19 มิ.ย. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เตรียมงานครั้งใหญ่  เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555”  พร้อมรับโอวาทจากท่านดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร1)  และช่วงเวลา 17.30 – 21.00 น.  ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเย็น (โต๊ะจีน)  ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคาร 5   ซึ่งจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับคณาจารย์ผู้สอน และรุ่นพี่ที่จะมาร่วมพูดคุย กับประสบการณ์ในการเรียนอย่างเป็นกันเอง  ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร.0 2561 2222, 0 2558 6888 ต่อ 3001,3012   หรือ  http://www.spu.ac.th/graduate/news/20413