“ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ”

14 มิ.ย. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นประธานในพิธีลงนาม   เพื่อการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ  ห้อง บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 ม.ศรีปทุม บางเขน