ลงนามความร่วมมือ การผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

13 มิ.ย. 2555

    รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้แทนมหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือ การผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา ร่วมกับคุณพีร พนาสุภน กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง 12A01 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัียศรีปทุม บางเขน