USR บริจาคของให้น้อง รร.บ้านครองย่าหนัด จ. กระบี่

12 มิ.ย. 2555

         ม.ศรีปทุม USR บริจาคของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านครองย่าหนัด โดยมีคณะทีมงาน SRIPATUM USR : พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม อ.สุทันศพงษ์ กุลบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา, อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว และ นายอนันต์ เมืองทอง ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมส่งมอบของบริจาคให้กับ อ.มนตรี บุญทรงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมของเด็กและเยาวชนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านครองย่าหนัด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา