ม.ศรีปทุม จับมือสภาอุตฯ ชวนสถานประกอบการร่วมสำรวจค่าจ้าง ปี 55/56

7 มิ.ย. 2555

 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ขอเชิญสถานประกอบการร่วมโครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2555/2556  โดยผู้ที่ร่วมโครงการครั้งนี้ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2555 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา “การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของระบบทรัพยากรมนุษย์ (HR Audit)” ในวันที่ 20 มิถุนายนศกนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

สำหรับสถานประกอบการที่สนใจร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรักษ์รัศมี โทร. 02 – 3645 – 1222 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hcbi.org