รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

1 มิ.ย. 2555

     อาจารย์ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกและฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลว