ม.ศรีปทุม เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี : วันวิสาขปูรณมี

1 มิ.ย. 2555

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน “วันวิสาขปูรณมี” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของโลกเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา