การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ De Montfort University สหราชอาณาจักร

29 พ.ค. 2555

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและประชุมหารือ กับ Professor Dr. Andy Collop, Pro Vice-Chancellor/Dean of Faculty of Technology และ Dr. Eric Chowanietz, Head of International Activities, Faculty of Technology จาก De Montfort University สหราชอาณาจักร ในการจัดกิจกรรม และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตร ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม