ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร

29 พ.ค. 2555

             คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย    ศรีปทุม จัดโครงการ “พัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป” โดยการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร และมีสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้กำกับโครงการ และมีนางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน