ม.ศรีปทุม ชวนผู้ส่งออกร่วมโครงการพัฒนาสินค้าอาหารเพื่อการส่งออก

29 พ.ค. 2555

 

              คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “พัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป” โดยการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร และมีสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้กำกับโครงการ

 

             โดยภายในงานประกอบด้วยการแถลงข่าวโครงการ เวลา 9.00 น. และการเสวนาเรื่อง “อุตสาหกรรมอาหารไทยก้าวไกลด้วย Traceability” เวลา 10.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 

              ผู้สนใจร่วมโครงการสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 579 1111 ต่อ 2292 – 3 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sputraining.com