ม.ศรีปทุม จับมือสปริงนิวส์ จัดอภิปรายถ่ายทอดสด “111 กับการเมืองไทย” 1 มิ.ย.นี้

29 พ.ค. 2555

 

              ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ จัดอภิปรายหัวข้อ “111 กับการเมืองไทยวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Exhibition ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

            โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย    นายวิชิต  ปลั่งศรีสกุล   เลขาธิการมูลนิธิบ้านเลขที่ 111 และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน ราชบัณฑิต และ นักวิชาการด้านการเมืองการปกครองไทย, รศ.ดร.ตระกูล มีชัย นักวิชาการด้านการเมืองการปกครองไทย, นายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, ดำเนินการอภิปรายโดยรศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนางสาววรวีร์ วูวนิช ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

               สำหรับผู้สนใจร่วมรับฟังการอภิปรายสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081 174 7276 และ 089 090 4767 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th