ม.ศรีปทุมพร้อมผนึกกำลังด้านการบินสู่ความเป็นสากล

25 พ.ค. 2555

          ปัจจุบันธุรกิจด้านการบินทั้งในและต่างประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเห็นได้จากการขยายตัวของสายการบินภายในประเทศและบริการด้านการบินใหม่ๆที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอด ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านการบิน จึงเกิดการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงเรียนการบิน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยขึ้น เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรการบิน และป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบินเพื่อความเป็นหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด (TFT: THAI Flight Training Co.,Ltd.) โดยดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ลงนาม ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

          ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้กล่าวถึง การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
 

          “ก่อนลงนามบันทึกความร่วมมือทาง Inflight Service ได้คุยถึงความต้องการของมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับทางบริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด (TFT) เราเน้นเรื่อง Inflight Service ซึ่งตรงกับที่ทาง TFT จะเปิดสอน หลังจากนั้น TFT มาเยี่ยมชมเพื่อดูความพร้อมในการเรียนการสอนด้านนี้ที่มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงนี้โชคดีที่ทีมงานของเราเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ทางด้าน Inflight Service อยู่แล้ว ซึ่งถือว่าตรงนี้คือข้อได้เปรียบของเรา
          หลังจากการลงนามบันทึกความร่วมมือ เราสามารถขอความร่วมมือทางด้านวิชาการจาก TFT มา เสริม ในส่วนที่อาจารย์ของเราสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความเป็นจริงมากขึ้น นักศึกษาสามารถไปฝึกปฏิบัติที่การบินไทยได้ นักศึกษาสามารถไป Take Full Course ได้ และหากนักศึกษาสนใจที่จะไปขอใบประกาศ จากการบินไทย ก็สามารถยื่นความจำนงได้  ซึ่งปกติการสมัครงานที่การบินไทย จะต้องเสียเวลาในการอบรมเรื่อง ประถมพยาบาล ฉุกเฉินบนเครื่อง (Safety Emergency) ให้พร้อมขึ้นบินอีก 6 เดือน แต่ถ้าเรียนผ่านจากสาขาธุรกิจการบินที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว ไม่ต้องอบรมตรงนั้น เพราะจะมี Course พิเศษให้เลย พร้อมที่จะบิน
          การบินไทยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับบริษัทในเอเซีย มากกว่า 20 สายการบิน ดังนั้นถ้าแอร์ไลน์ไหนต้องการบุคลากร เขาสามารถส่งนักศึกษาของเราไปทำงานได้เลย เพราะถือว่าได้ผ่านการฝึกอบรมจากการบินไทยมาแล้ว หรือในระหว่างการเรียน ถ้าการบินไทยไปลงนามบันทึกความร่วมมือกับต่างชาติ เราก็สามารถไปแลกเปลี่ยนในวิชา Airline Business กับมหาวิทยาลัยนั้นๆได้”

           เรามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับน้องๆ นางสาวอาจารีย์ ประดิษฐ์แท่น (แอน) และนายกิติพงษ์ บางประอินทร์ (ปลาย)  2 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน กับความมุ่งมั่นสู่อนาคตนางสาวอาจารีย์ ประดิษฐ์แท่น (แอน)
คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1
          “เลือกเรียนหลักสูตรนี้เพราะมีการวางแผนอนาคต ดูความพร้อมของตัวเองของตัวเองก่อน และปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ เลือกเรียนที่ศรีปทุมเพราะมีสาขาธุรกิจการบิน อยากเรียน และอยากลองด้วยค่ะ พอเห็นเซ็นต์ MOU ยิ่งมีความเชื่อมั่นเพราะเป็นของการบินไทย เพราะเรียนจบ อยากทำงานสายการบิน เพราะคิดว่าธุรกิจการบินในอนาคตของประเทศเราน่าจะขยายและเจริญเติบโตมากขึ้นแน่นอนค่ะ”

นายกิติพงษ์ บางประอินทร์ (ปลาย)
คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1
          “ที่เลือกเรียนการบินชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับ อยากเป็นสจ๊วตครับ เพราะคุณแม่ปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็ก และได้ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเป็นสจ๊วตว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร และการเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้าง ที่เลือกเรียนที่ศรีปทุม เพราะทราบมาว่าคณะศิลปศาสตร์มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี พอเข้ามาเรียนก็ชอบเพราะมีอาจารย์ที่มาสอนมีจากสายการบินโดยตรง และเป็นอาจารย์ที่ประกอบวิชาชีพจริงๆมาก่อน พอได้ไปร่วมงาน MOU ทำให้ผมมั่นใจว่าการเป็นสจ๊วตของผมอยู่แค่เอื้อมแน่นอน แล้วเมื่ออาเซียนรวมตัวกัน จะมีการเซ็นต์สัญญาร่วมกันในด้านการบิน เปิดน่านฟ้าเสรีเพิ่มมากขึ้น ทำให้บินไปมาหาสู่ได้ง่ายขึ้นขึ้น เราอาจมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสทางอาชีพครับ”

          การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คงทำให้ความมุ่งหวังตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการผลิตบุคลากรการบินเพื่อความเป็นหนึ่งของภูมิภาคฯไม่ไกลเกินเอื้อม พร้อมผลิตบุคลากรที่มีมาตรฐานที่สามารถส่งออกสู่ตลาดในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกต่อไป