วิศวะฯศรีปทุม โชว์ผลงานเจ๋ง ใน Thailand Industrial Fair 2012

25 พ.ค. 2555

      งาน Thailand Industrial Fair 2012 จัดขึ้นพร้อมกับแนวคิด “อุตสาหกรรมช่วยอุตสาหกรรม” ทั้งรวมพลสินค้าภาคอุตสาหกรรมกู้วิกฤติหลังน้ำลด ช่วยผู้ประกอบการ นักจัดซื้อ นักอุตสาหกรรมไทยทั่วประเทศลดภาระต้นทุนการซื้อสินค้า จัดคลีนิกฟื้นฟูอุตสาหกรรม พร้อมตอบปัญหาผู้ประกอบการในทุกประเด็น เพื่อให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีโอกาสรับเชิญ เพื่อแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เป็นการบริการวิชาการ ในการให้ความรู้คำปรึกษา ในงานด้านวิศวกรรม แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนา

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของคณะ อาทิ เครื่องม้วนกำไร, เครื่องผลิตสบู่ก้อนแบบประหยัด และ SCB Auto Racing รถแข่งไฟฟ้า ของนักศึกษายานยนต์ ที่เคยลงสนามประลองความเร็วมาแล้ว  รวมถึงผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นประสิทธิภาพสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ

      อาจารย์ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หนึ่งในอาจารย์คนสำคัญที่นำผลงานของคณะและร่วมให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ได้เป็นผู้เล่าถึงความสัมพันธ์อันดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาที่เกิดขึ้นจากในครั้งนี้
                        

      “ในงานนี้เราพยายามเอาของที่ไฮเทคที่สุดในคณะไปโชว์ และของที่เอาไปบังเอิญเป็นโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับ SME แทบทั้งนั้น เช่น เครื่องฝานกล้วย เครื่องม้วนกำไร  อย่างรถแข่งที่เอาไปโชว์ คนให้ความสนใจฉาบฉวย สิ่งที่ได้รับการตอบรับเป็นสิ่งที่ไม่ได้คิดมาก่อนก็คือ SME เข้ามาให้ความสนใจ บอกว่าอยากได้เครื่องบ้าง ทำให้บ้างได้ไหม สะท้อนให้เห็นว่า SME ทางธุรกิจอุตสาหกรรม เขาให้ความเชื่อถือภาคการศึกษามากขึ้น เขายินดีที่จะขอคำปรึกษาที่จะคุยกับเรา และอีกหลายโครงการเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรม เราพร้อมในการบริการวิชาการ เขาอาจจะเจอหน่วยงานที่ใหญ่ๆ แล้วเข้าถึงลำบาก จึงมองว่าเราเป็นมิตร คุยง่าย และช่วยเขาได้ นักศึกษาที่ไปก็เป็นเจ้าของโปรเจคเอง เรามีโอกาสให้นักศึกษาเราได้ฝึกพรีเซนต์งาน และสร้างความภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำ”

      การบริการทางวิชาการ เราไม่ได้เป็นผู้ให้เท่านั้น เพราะสิ่งที่เราให้เขา ก็เกิดประโยชน์กับเรา และจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาด้วย

      “ปกติในงานนี้ที่เคยจัดโซนสถาบันการศึกษาจะเงียบสุด แต่ในครั้งนี้คนสนใจบูทเราจำนวนมาก อาจเพราะมีเครื่องอยู่ตรงนั้นและใช้งานได้จริงๆ เช่น เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือแม้กระทั่งเครื่องทำสบู่ ผู้ประกอบการยังมาถามว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องกวนขนมได้ไหม ซึ่งมันก็ได้ เพราะสามารถเปลี่ยนใบพัดให้เหมาะสม และปรับความเร็วรอบตามที่เราต้องการ ถ้าเจอกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจชัดเจน เราก็ต้องลุย ถ้านักศึกษาได้ไปทำโปรเจคที่ใช้งานจริง ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองทาง เขาได้ใช้ประโยชน์เพราะนำไปใช้จริง เด็กได้ทำในสิ่งที่เป็นงานจริงๆ และทางมหาวิทยาลัยได้บริการวิชาการ ซึ่งวิศวะส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมตามศักยภาพที่เขาทำได้ ทั้งพวกกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่นรถแข่ง แข่งหุ่นยนต์ แต่ต้องมีความพร้อมในตัวเด็กเองเป็นที่หนึ่ง และเรื่องอื่นจะตามมา มหาวิยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้ว”

                              

      จากงานนี้ เราได้เห็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ ของสถาบันการศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม เมื่อเราได้ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพตัวเอง สร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสากรรมแล้ว สิ่งก็จะวนกลับมาเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ตัวนักศึกษาเองเมื่อจบไปทำงาน เรียกได้ว่าเอื้อซึ่งกันและกัน