ศรีปทุมจับมือมหาวิทยาลัยดังของจีนพร้อมลุย…สู่ประชาคมอาเซียน

24 พ.ค. 2555

       ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน  หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างตื่นตัวที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ การศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญนำพาอาเซียนสู่การเป็นประชาคมที่มีความมั่นคง  หลังจากการลงนามความมือทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นสถาบันคู่สัญญา College of Arts and Sciences, Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงาน A Joint Academic Seminar ร่วมกันขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการทำวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกัน ตลอดจนการเจรจาหารือการจัดตั้ง Chinese College หลักสูตรภาษาจีนร่วมกัน เพื่อรองรับตลาดการค้าเสรีภายในอาเซียน และในระดับนานาชาติ ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

       ในครั้งได้รับเกียรติจากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Professor Yang Tao, Vice President for International Affairs พร้อมคณะผู้บริหาร จาก College of Arts and Sciences, Yunnan Normal University และคนที่มีส่วนสำคัญของงานสัมมนานี้คือ อาจารย์สตีเฟ่น ซิง Special Assistant to The Didecter ของ Sripatum Interational College เป็นผู้ประสานงานได้กล่าวถึงงานนี้ว่า

       “ยูนานเป็นเมืองหน้าด่านของจีน ได้สิทธิพิเศษเป็นเขตปกครอง เขาฝึกให้เด็กของเขาเรียนภาษาไทย เอื้อการดำเนินงานกับทางประเทศไทย ผมเองจบมหาวิทยาลัย Yunnan Normal และได้มีโอกาสทำงานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จริงๆแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัย Yunnan Normal รู้จักกันนานแล้ว แต่การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ งานวิจัย ความคิดเห็นและด้านข้อมูลต่างๆ

      มีนักศึกษาจีนเยอะมากที่อยากมาเรียนในประเทศไทย แต่ติดปัญหาด้านภาษา ทำให้เขาต้องการสร้าง Chinese College ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเปิดสอนเป็นภาษาจีน เขาก็จะสามารถส่งนักศึกษาเป็นจำนวนมากมาเรียนที่ศรีปทุมได้ และทางเขาก็จะส่งอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการสอนมาประจำที่ศรีปทุมด้วย ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยใกล้ชิดกันมาขึ้น และเป็นการร่วมมือของ 2 สถาบันร่วมมือกันอย่างชัดเจน”

       มีโครงการมากมายที่ 2 มหาวิทยาลัยจะทำร่วมกัน แต่สิ่งที่ทางมหาวิทยาลัย Yunnan Normal อยากได้มากที่สุดในตอนนี้คือ งานวิจัยที่ทางนั้นพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่

      “ที่ผ่านมาหลังจากได้ลงนามความร่วมมือ ความสัมพันธ์ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทางมหาวิทยาลัย Yunnan Normal ได้ส่งนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 17 คน มาเรียนและฝึกงานกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดย 2 เดือนแรก เรียนในมหาวิทยาลัย และ 4 เดือนที่เหลือจะเป็นปฏิบัติฝึกงาน สอนภาษาจีน โรงเรียนในเครือของศรีปทุม และในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีนักศึกษาของเราไป Summer Camp ที่เขาด้วย

       หลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นเพิ่มขึ้นอีก งานวิจัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทำร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยใช้งบประมาณหรือทุนของประเทศจีน ส่งงานวิจัยของเรา นักวิจัยของเรา เพื่ออยู่ในงานวิจัยของประเทศจีนครับ เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นที่รู้จักในประเทศจีนมากขึ้นกว่าเดิม”

      อีกหนึ่งความร่วมมือที่เป็นเพียงก้าวหนึ่งของการพัฒนาศึกษา ด้วยการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ   เราต้องปรับตัวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้อย่างเท่าเทียม