เตรียมพร้อม MOU โครงการต่อต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 63 สถาบัน

24 พ.ค. 2555

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR : พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะประธานฝ่ายกิจการนักศึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มอบหมายให้ อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อ.วุฒิเดช สินปัญจะ เป็นผู้แทนในการประชุมเตรียมความพร้อมลงนามความร่วมมือ โครงการ “ต่อต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 63 สถาบัน” ระหว่าง กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปชปส.) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี 63 สถาบันอุดมศึกษา ทำเป็นโครงการนำร่องในครั้งนี้ โดยมี พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานการประชุม ที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนศรีอยุธยา ดุสิต เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา