เตรียมจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๔

23 พ.ค. 2555

 

       ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และนางอรสา ภาววิมล ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งที่  ๔  ประจำปี  ๒๕๕๕”  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยงานจะจัดในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕ตั้งแต่เวลา ๘.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัลจูบิลลี่บอลรูม อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี