“งานโชว์ผลงานดิจิทัลมีเดีย”

22 พ.ค. 2555

ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน เปิดงาน “School  of  Digital Media Thesis Exhibition  2012” ครั้งที่ 1  ซึ่งเป็นงานนิทรรศการโชว์ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย  โดยให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็น กับผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม Digital Content  ด้วยตัวเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะ  องค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน  ณ  ลาน Digital Gateway (Siam Square) ชั้น 1