ม.ศรีปทุม อบรม “อาจารย์ใหม่” ประจำปี 2554

17 พ.ค. 2555

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่อาจารย์ใหม่ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการ “อบรมอาจารย์ใหม่” ประจำปีการศึกษา 2554 ตามโครงการของ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา