“ชนะเลิศ หนังสั้น”

16 พ.ค. 2555

ทีม SPU D-FOCUS  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทหนังสั้น ใน“โครงการ  วิถีข้าว  วิถีข้าวโพด วิถีอินทรีย์ วิถีไทย”  ซึ่งได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 15,000บาท  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดหนังสั้นในครั้งนี้จำนวน 27 ทีมทั่วประเทศ จัดโดย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ สมาคมทีมงานสร้างภาพยนตร์  ณ  ห้องมณีปักษี อาคาร75ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้