อธิการบดี ม.ศรีปทุม ต้อนรับ Consortium for Global Education (CGE) สหรัฐอเมริกา

14 พ.ค. 2555

       ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Dr. Carolyn Bishop ประธาน Consortium for Global Education (CGE) พร้อมด้วย Dr. Margaret Hicks และ คณาจารย์จาก CGE พร้อมหารือโครงการบริการทางวิชาการ และร่วมมือทางวิชาการ ในโอกาสที่ วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุมได้รับการจัดตั้งให้เป็น CGE Hub of ASIA ซึ่งเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรม และโครงการของ CGE ในภูมิภาคเอเชีย ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน