วิศวะฯ ศรีปทุม จัดโครงการ”We need you! (….because we care)”

10 พ.ค. 2555

       เมื่อได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยนักศึกษาหลายๆคนมองว่า เป็นผู้ใหญ่เพียงพอที่ผู้ปกครองไม่ต้องมามีส่วนร่วมในเรื่องการศึกษา หรือเป็นการเรียนที่มีอิสระจากอาจารย์ผู้สอน ซึ่งบางครั้งความห่างจากคณาจารย์ หรือความไม่เข้าใจในการเรียนของผู้ปกครองที่มีต่อนักศึกษา กลับทำให้นักศึกษาไม่สามารถถึงเป้าหมายได้อย่างดีเท่าที่ควร

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เห็นความสำคัญในสิ่งนี้ จึงได้จัดโครงการ “We need you!(….because we care)” ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อพูดคุยพบปะกับลูกศิษย์ ชาววิศวกรรมศาสตร์ และเชิญผู้ปกครอง มาร่วมสัมมนากับอาจารย์และศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยอาจารย์ชิษณุ อัมพรายน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้พูดถึงโครงการนี้

       “โครงการนี้เริ่มจากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการก่อน ทางคณะเห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเพื่อเป็นโครงการในระดับคณะ โดยมีการจัดพบผู้ปกครอง เพื่อให้ได้รู้ว่าบุตรหลานของผู้ปกครอง มาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทราบว่าเมื่อมาอยู่กับเราเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างไรบ้าง และร่วมดูแลให้เขาจบการศึกษาไปตามที่ตั้งใจไว้อย่างมีคุณภาพ โดยโครงการมีชื่อว่า “”We need you” ทุกคนมีความสำคัญหมด โครงการนี้เน้นเรื่องการดูแลการเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนในเชิงวิชาการ ทางคณะสอนอะไรบ้าง  คณะมีความโดดเด่น มีกิจกรรมอะไรบ้างที่นักศึกษาจะได้เข้าร่วม และให้ผู้ปกครองเห็นว่า ถ้านักศึกษาตั้งใจก็สามารถสำเร็จการศึกษา และมีโอกาสทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ”

       นายทินภัทร ฝากญาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และนายสาธิต เกษมชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะเป็นผู้เล่าถึงความประทับใจในครั้งนี้

นายทินภัทร ฝากญาติ ชั้นปีที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

       “ผมรู้สึกว่าทางคณะใส่ใจเรา ไม่ได้เรามาเรียนแล้วก็จบๆกันไป มีรุ่นพี่มาคอยแนะนำทั้งที่กำลังเรียนอยู่และจบมาแล้ว รู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจในการเรียนมากยิ่งกว่าเดิม ได้มีพี่ๆที่ประความสำเร็จมาแนะนำว่าควรจะเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จเหมือนพี่ๆเขา ควรลงทะเบียนเรียนอย่างไร ผู้ปกครองได้มีโอกาสมาคุยกับอาจารย์ ท่านจะได้เข้าใจว่าสิ่งทำเราเรียนเป็นอย่างไร ผมตั้งใจมาเรียนคณะวิศวะฯ ผมรู้สึกดีมากครับเพราะพี่ๆช่วยเหลือน้องๆดีมาก แม้กระทั่งพี่ที่จบก็มาตามน้องๆไปทำงานครับ”

 

นายสาธิต เกษมชัย ชั้นปีที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
       “โครงการนี้ดีมากครับสำหรับผม เพราะผมเรียนสายอาชีพมา ไม่ได้เรียนสายสามัญ ต้องมีการปรับตัวมาก ได้รุ่นพี่มาชี้แนะ ทำให้ผมรู้ว่าควรปรับตัวอย่างไร ผู้ปกครองอาจไม่เข้าใจว่าเราต้องปรับตัวในการเรียนมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย์มาพบกับผู้ปกครองจะมีโอกาสได้ชี้แจงว่านักศึกษาที่จบสายอาชีพมาจะได้ด้านปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี รู้สึกดีมากครับที่ได้มาเรียนศรีปทุม เพื่อนๆพี่ๆทุกคนรักกันดี อันไหนผมได้ผมก็จะติวให้เพื่อน ตรงไหนเพื่อนได้ก็จะติวให้ผมครับ”

       “นักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงจะดูว่าจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว แต่ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตก็ว่าได้ ถ้าเราให้เวลา ให้คำปรึกษา ดูและเอาใจใส่เขา  เขาจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญให้ประเทศชาติต่อไป” อ.ชิษณุ กล่าวตอนท้าย