การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Kun Shan University ไต้หวัน

10 พ.ค. 2555

   อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมประชุมหารือ กับ Yueh-Feng Chuang, Deputy Dean of International Affairs และ Yen-Yi Lee, Director of International Affairs จาก Kun Shan University ไต้หวัน ในการจัดกิจกรรม และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม