ม.ศรีปทุมจับมือไอร่า

9 พ.ค. 2555

  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการจัดตั้ง SPU Investment Center by AiRA (SICA)   กับนางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไอร่าแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี และศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เป็นสักขีพยาน ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน