ม.ศรีปทุม ร่วม “ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 80 พรรษามหาราชินี”

5 พ.ค. 2555

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสถาบันการศึกษา 117 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมโครงการ “ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 80 พรรษามหาราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ด้านการฟื้นฟู รักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ในโอกาสการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์” ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

         ขอเชิญ!!!ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คลิก!!http://affair.spu.ac.th/student/christian/content/16/21257.php ติดตามผลงานและร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในครั้งนี้ได้ที่นี่ครับ