พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

2 พ.ค. 2555

   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โดยเป็นความร่วมมือในการจัดตั้ง SPU Investment Center by AIRA (SICA) เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และผู้สนใจในธุรกิจการเงินหรือตลาดทุน ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดูกำหนดการได้ที่ >>>Click<<<