เชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4

2 พ.ค. 2555

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย เตรียมจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

       สำหรับกิจกรรมที่มีในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดปาฐกถาพิเศษ, การบรรยายและอภิปราย, การแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา, การประกวดผลงานดีเด่นของหน่วยงานและนักศึกษา และการประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรและบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการประชุมวิชาการอีกด้วย โดยผู้ที่สนใจส่งบทความรูปแบบ Academic Salon เข้าร่วมคัดเลือกนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 สามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาที่อีเมล์ tace@sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 10 พฤษภาคมศกนี้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานฟรี ระหว่างนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ในระบบออนไลน์ที่  www.tace.or.th  (ไม่มีการรับลงทะเบียนหน้างานในวันงาน)  โทร. 0 2867 8000 ต่อ 5153