“รางวัลชมเชยประกวดแผน PR ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ระดับประเทศ”

30 เม.ย. 2555

ทีม Society นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วยน.ส.ชวาลิน ไชยูปถัมภ์ ,น.ส.รักษิณา คำภักดี ,น.ส.กนกวรรณ สีดา นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ดีโสภา ,นายอติชาติ ชูกำเนิด นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดแผนประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จากทีมประกวดทั่วประเทศ 114 ทีม  โดยมีนางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้มอบรางวัล จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ ไลฟ์สไตล์ แกลเลอรี่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน