ลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนแปลงรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2554

29 เม.ย. 2555

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนแปลงรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนแปลงรายวิชา  ผ่านระบบ INTERNET ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง  3 พฤษภาคม 2555  ระหว่างเวลา 8.30 -  16.30 น. โดยนักศึกษาสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2555 – 4 พฤษภาคม 2555 กรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินแล้วนักศึกษาสามารถชำระเงินได้ตามวัน เวลา ที่ระบุในใบแจ้งชำระเงิน สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานทะเบียน โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1025-6 และ 1345  คลิกดูรายละเอียด