จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Social Consciousness and Jainism”

26 เม.ย. 2555

      อาจารย์สุรชัย สวนทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Shugan Chand Jain จาก ISSJS, Academic Council India ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Social Consciousness and Jainism” แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติและผู้สนใจเข้าฟัง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักของ Jainism ซึ่งเป็นการแบ่งปันเรียนรู้จากกันและกัน เติมเต็มและเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ ณ Briefing Room ชั้น 3 สำนักหอสมุด อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน