ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด

23 เม.ย. 2555

       ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด (TFT: THAI Flight Training Co.,Ltd.) ในการผลิตบุคลากรการบินเพื่อความเป็นหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบิน โดยมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านธุรกิจการบินให้เป็นมาตรฐาน และสามารถผลิตบัณฑิตส่งออกสู่ตลาดในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกต่อไป  ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน