“รางวัลผลงานดีเด่น”

12 เม.ย. 2555

กลุ่มนักศึกษา จากคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานดีเด่นประเภท Digital Media จำนวน 9 รางวัล จากการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ ในโครงการ Open House for Young Talents 2011 โดยได้รับทุนต่อยอดพัฒนาผลงาน ผลงานละ 10,000 บาท จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  ณ ลานอินฟินิตี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน