ม.ศรีปทุม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา นศ.ใหม่ ที่สมัครเรียน ป.ตรี ปี 2555 มอบสิทธิพิเศษแลกซื้อ The new iPad

12 เม.ย. 2555

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้ามอบโอกาสสนับสนุนทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มอบสิทธิพิเศษแลกซื้อ The new iPad  แก่ผู้สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ม.ศรีปทุม กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2555 โดยปีการศึกษานี้เปิดสอน คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย  คณะศิลปศาสตร์  และ International College

 

               นอกจากนี้มอบสิทธิพิเศษ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป และลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อ The new iPad รุ่น 16 GB. Wi-fi ได้ในราคาเพียง 10,000 บาท เท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย)  พร้อมทั้งร่วมสัมผัสกับ Shop U-Store  ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าจาก Appleทุกชนิด ศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัย และแอ็กเซสซอรี่ไอทีอื่นๆ พร้อมกับเป็นสถานที่ให้นักศึกษาสามารถทดลองใช้สินค้า หรือฝึกโปรแกรมต่างๆ  และ เป็นศูนย์กลางด้านไอที ในการจัดเวิร์กช็อป ให้ความรู้ ด้านการใช้งานไอที อย่างเต็มที่

 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครได้ใน 3 ช่องทาง โดยช่องทางแรก ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โทร. 0 2561 2222  ต่อ 2121-4   ช่องทางที่ 2 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค  4 ศูนย์  ได้แก่ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โทร 084-7512910 ,ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฏร์ธานี โทร084-7512911 ,ศูนย์จังหวัดตรัง โรงเรียนสภาราชินี โทร084-7512912  ,ศูนย์จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร084-7512913 และช่องทางที่ 3 สมัครผ่านทาง Internet ได้ 24 ชม. ทาง www.spu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทรศัพท์0 2561 2222 ต่อ 2121-4