ผ่านอบรมหลักสูตรบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง

12 เม.ย. 2555

   รศ.นายแพทย์กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ดำเนินโครงการโดยศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม