“โชว์ศักยภาพความพร้อม SDM Channel 2012″

5 เม.ย. 2555

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐุ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแสดงศักยภาพความพร้อม ในงานนิทรรศการ  SDM Channel 2012 โชว์ผลงานของนักศึกษาที่โดดเด่น 5 สาขาวิชาของคณะดิจิทัลมีเดีย และจุดประกายไอเดียความก้าวหน้าด้านดิจิทัล  โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย และตัวแทนผู้ประกอบการด้านดิจิทัลมีเดีย ให้การต้อนรับ ณ  ลานอีเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์