“เยี่ยมชมผลงานสามมิติ เสมือนจริง”

5 เม.ย. 2555

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐุ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยดร.รัชนีพร     พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ร่วมเดินชมผลงานของคณะดิจิทัลมีเดีย ในโครงการไทยแลนด์แพลนเน็ต-ชุมชนออนไลน์สามมิติเสมือนจริง ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ SDM Channel 2012 ระหว่างวันที่ 4 – 8 เม.ย.55  ณ ลานอีเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์