คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จับมือสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ และสถาบันโค้ช จัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร มินิ เอ็มบีเอ ด้านแฟรนไชส์ รองรับ AEC

5 เม.ย. 2555

 

                คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขานรับการเปิดประชาคมอาเซียน ด้วยการร่วมมือกับสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ และบริษัทบิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Mini MBA in Franchise Management หวังพัฒนาศักยภาพบบุคลากรเสริมทัพธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนดังกล่าว  โดยได้มีพิธีลงนามความร่วมมือไปแล้วในงานประชุมและสัมมนา หัวข้อ Franchise Fit Up Meeting 2012 ณ ห้องการ์เด้น โรงแรมอันตรา

                ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า “การจัดอบรมหลักสูตร Mini MBA in Franchise Management ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ และบริษัทบิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัมนาศักยภาพบุคลากรด้านแฟรนไชส์ เสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างระบบและบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน นำไปสู่การสร้างรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคง โดยเน้นให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงด้วยหลักสูตร 12 วัน 84 ชั่วโมง โดยจะเริ่มอบรมอบรมประมาณเดือนพฤษภาคมศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ชั้น 17 อาคาร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ตรงข้ามททบ. 5”

                สำหรับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์/องคืประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์, การสร้างร้านค้าต้นแบบและความเชื่อมั่นทางธุรกิจ, การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจไชส์ และการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสน์ เป็นต้น นอกจากผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรแล้ว ยังได้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ 2 รายวิชา หรือ 6 หน่วยกิตอีกด้วย  

                สำหรับภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจอบรมครั้งนี้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02 579 1111 ต่อ 2354-5 www.spu.ac.th หรือสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ โทร. 086 321 8649 www.fla.or.th หรือบริษัทบิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด โทร. 02 877 7701 – 2 www.coacnandconsulting.com