มินิ เอ็มบีเอ ด้านแฟรนไชส์

5 เม.ย. 2555

       ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร Mini MBA in Franchise Management ร่วมกับนายสวาสดิ์ มิตรอารี นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ และนายพีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาบ.บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จก. ณ ห้องการ์เด้น โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ