อธิการบดี ม.ศรีปทุม รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น Thailand Energy Awards 2011

2 เม.ย. 2555

          ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้บริหารอาคารควบคุมด้านพลังงานดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในงานการประกวด Thailand Energy Awards 2011โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

          ภายในงานการประกวด Thailand Energy Awards 2011 ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังคว้ามาได้อีก 1 รางวัล คือ รางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาดีเด่น โดยมี ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย