วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล “ผลงานยอดเยี่ยม ประเภท Embedded System” จาก SIPA

30 มี.ค. 2555

     นายกีรดิษ สายพัทลุง และนายอิทธิพัทธ์ ลาวัง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของผลงาน “การประยุกต์ใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายในการติดตามเด็กพลัดหลง” ได้รับรางวัล “ผลงานยอดเยี่ยม ประเภท Embedded System” การประกวดผลงานซอฟต์แวร์ โครงการ Open House for Young Talents 2011 จาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) โดยมีอาจารย์เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ลาน Infinity ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน