ดูงานซัมซุงเกาหลีใต้

30 มี.ค. 2555

      สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการการศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา โดยศึกษาดูงานที่ Samsung D’Light ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Samsung ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้