ปฏิรูปประเทศไทย : คิดไปไกลหรือไปได้จริง

30 มี.ค. 2555

           ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ จัดอภิปรายถ่ายทอดสด เรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย : คิดไปไกลหรือไปได้จริง” โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (นักวิชาการอิสระ), นายประพันธ์ คูณมี (พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย), นายจรัล ดิษฐาอภิชัย (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ)  และนายชัยวัฒน์ สุรวิชัย (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคน) ดำเนินการอภิปรายโดยรศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนางสาววรวีร์ วูวานิช พิธีกรสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ณ ห้องเอ็กซิบิชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน